FESITEL

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
EL NOTICIERO EMPRESARIAL

EL NOTICIERO EMPRESARIAL Nº201

E-mail Imprimir PDF

Saps com gestionar els impagats internacionals? Apropa’t a la propera jornada d’UPMBALL
Ampliar imagen
Des del Departament de Promoció Internacional d'UPMBALL, i juntament amb altres patronals del sector metal·lúrgic, s'ha organitzat una jornada sobre el recobrament internacional d’impagats i com evitar la morositat dels clients.

A la jornada es podran resoldre tots els dubtes dels assistents en aquest tema i a més s’informarà sobre el servei ofereix l’entitat a les empreses, gràcies a l’acord amb Advantium, especialistes en localització i cobrament d’impagament per la via amistosa a l’estranger.

Advantium és una empresa especialitzada en el recobrament d'impagats generats amb entitats espanyoles per part de persones físiques i jurídiques residents en altres països, que opera en cada Estat mitjançant agents locals amb llicència de recobrament, coneixedors de la legislació aplicable al seu territori per a la gestió d'impagats. Advantium opera amb una rigorosa política “Success fee”, sense costos inicials i amb facturació només en el supòsit de recobrament amb èxit.

ACCEDER A LAS NOTICIAS (CLICK)

La jornada es celebrarà el proper divendres 24 d’octubre a les deu del matí, a les instal·lacions de la Unió Patronal Metal·lúrgica de Barcelona.

Aquesta jornada s’ha emmarcat dins del Pla per a la Internacionalització del Sector del Metall que promouen de forma conjunta les patronals del metall de l’Hospitalet i Baix Llobregat, Sabadell, Terrassa i Barcelona.

Més informació i inscripcions: INSCRIPCIÓ
Última actualización el Sábado, 11 de Octubre de 2014 08:57
 

EL NOTICIERO EMPRESARIAL Nº199

E-mail Imprimir PDF

Aprovats dos Projectes de Llei d’interès per a les empreses
Ampliar imagen
El dia 9 de setembre el Govern va aprovar dos Projectes de Llei que tenen molta transcendència per a les empreses:

- Projecte de Llei del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC):

Pretén implicar totes les administracions i tots els agents socials i territorials per millorar, optimitzar i cooperar en les polítiques de creació d'ocupació i lluita contra l'atur. El text potencia l'atenció personalitzada, territorialitza les actuacions i ordena el sistema d'ocupació de Catalunya sota el paraigua del SOC, que serà l'organisme públic que coordinarà tots els serveis ocupacionals de Catalunya. L'objectiu és respondre amb eficiència i flexibilitat a les necessitats de persones, empreses, sectors i territoris, garantint una cartera de serveis que inclogui orientació, formació i intermediació.

Més informació: http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/notespremsa/notapremsa-274547.html

- Projecte de Llei de la Formació Professional:

Pretén millorar la qualificació de les persones i la competitivitat de les empreses, les oportunitats d’ocupació, i el progrés social i econòmic del país. El text regula la formació professional al llarg de la vida i integra, per primera vegada, el conjunt d’actuacions, serveis i programes de formació i qualificació professional. El Projecte de llei s’ha promogut amb el convenciment que la formació al llarg de la vida és clau per millorar l’ocupabilitat i la competitivitat empresarial, així com les oportunitats d’ocupació i el progrés social i econòmic del país.

Més informació: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=274548&idioma=0

ACCEDER A TODAS LAS NOTICIAS (CLICK)
Última actualización el Sábado, 27 de Septiembre de 2014 08:39
 

EL NOTICIERO EMPRESARIAL Nº193

E-mail Imprimir PDF

El nombre d’empreses a l´H i el Baix Llobregat creix per primer cop des que va començar la crisi
Ampliar imagen

Segons es desprèn del darrer Informe de Conjuntura Econòmica del Fòrum Empresarial del Llobregat corresponent al segon trimestre de 2014, elaborat amb la col·laboració del Servei d’Estudis de Catalunya Caixa, el nombre d’empreses creix, en taxa interanual, per primera vegada des de que va començar la crisi, a l’Hospitalet i el Baix Llobregat.

Segons els comptes de cotització a la Seguretat Social, el nombre d’empreses va créixer el primer trimestre de 71, acumulant així dos trimestres consecutius de creixement. La variació interanual se situa per primera vegada en terreny positiu des de que es va iniciar la crisi, malgrat que amb un creixement moderat, del 0,7%, però que podria suposar un canvi de tendència, impulsat per la bona posició des de la qual parteixen les empreses de la comarca, que, juntament amb el Maresme, Barcelonès i Garraf concentren el major nombre d’empreses creades, segons estudi Inicia de l’Observatori d’Empresa i Ocupació. Les activitats que han aglutinat la major creació d’empreses aquest primer trimestre, en comparació amb l’anterior, són les activitats relacionades amb la construcció, la venda i reparació de vehicles a motor, les lligades a la informació i les comunicacions, com ara els serveis de tecnologies de la informació, les arts gràfiques i suports enregistrats o les lligades als productes minerals.

Per contra, el sector més lligat al comerç i als serveis de menjar i begudes registra un retrocés en el nombre d’empreses creades en el trimestre.

L’Informe de Conjuntura Econòmica del Fòrum Empresarial del Llobregat del 2n trimestre 2014 analitza també la recuperació del mercat laboral i el canvi en l’oferta productiva a L’Hospitalet i el Baix Llobregat, un possible fi de l’ajust immobiliari a la zona i la millora de les expectatives del sector exportador a Catalunya, tot en un context econòmic en que el PIB de Catalunya mostra una reactivació de la demanda interna, la recuperació de l’economia espanyola s’intensifica i el BCE adopta mesures extraordinàries per estimular l’economia.

Més informació: femllobregat.cat
 

EL NOTICIERO EMPRESARIAL Nº192

E-mail Imprimir PDF

AEBALL ofereix un nou servei de gestió de les Notificacions Electròniques de l’Agència Tributària i la Seguretat Social
Ampliar imagen
Des d'AEBALL s’ha posat en marxa un nou servei de gestió de les Notificacions Electròniques de la mà de l’empresa Breakeven Assessors, sòcia i col·laboradora de l’entitat i especialitzada en la prestació de serveis d’assessorament fiscal i laboral.

Des del moment en que es va establir per llei la obligació de les notificacions per via electrònica amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social, són moltes les empreses que es mostren preocupades per no disposar dels mitjans suficients, capacitats tècniques necessàries per poder revisar les seves bústies o per un retràs en la consulta que pugui suposar sancions i/o multes, o també per rebre notificacions durant les seves vacances i no poder consultar-les a temps, etc. Per això, AEBALL ha posat en marxa aquest servei pels seus associats en condicions molt especials, tant de preu com de qualitat.

El servei de Gestió de les Notificacions Electròniques permet deixar en mans d’experts gestors la consulta de les notificacions electròniques tant de l’Agència Tributària com de la Seguretat Social. Breakeven consultarà diàriament les bústies de les empreses que contractin el servei i les informarà de qualsevol notificació que puguin haver rebut.

Així mateix, Breakeven oferirà a les empreses el seu suport si és necessari o convenient arrel d’una determinada notificació de la que pugui derivar alguna obligació o acció corresponent.

Més informació: Notificacions electròniques

ACCEDER A LAS NOTICIAS (CLICK)
 

EL NOTICIERO EMPRESARIAL Nº188

E-mail Imprimir PDF

Promax, a la fira Koba de Corea del Sur
Ampliar imagen
L’empresa associada Promax Electrònica, experta en sistemes de test i mesura en equips per a emissió i distribució de senyals de televisió, va ser del 20 al 23 de maig a la Korea International Broadcast Audio & Lighting Equipment Show (KOBA), que se celebrà a Seul, capital de Corea del Sud.

En aquesta fira, l'empresa va aprofitar per presentar les seves darreres novetats, en constant actualització en un mercat molt canviant, com els nous mesuradors de camp de televisió i satèl·lit, amb pantalla tàctil (o híbrida) d'alta resolució, control intel·ligent de la bateria i disseny mecànic millorat, instruments de mesura en fibra òptica, sistemes per a GPS, ports d'entrada, els mesuradors de camp HD Ranger, accessoris, etcètera.

Fundada el 1963 a Barcelona per José Clotet, Promax és empresa puntera en tecnologies de la informació i comunicacions i especialista en aparells i sistemes de mesura. El seu catàleg inclou tot tipus de solucions per a sistemes de cable, satèl·lit i televisió digital terrestre i, més recentment, la fibra òptica. L’empresa produeix més de 200 equips diferents, ven arreu del món i dedica un 15 per cent del seu volum de vendes a Recerca i Desenvolupament (R+D). La seu central és a l’Hospitalet de Llobregat.

Més informació: www.promaxelectronics.com

ACCEDER A LAS NOTICIAS (CLICK)
 

EL NOTICIERO EMPRESARIAL Nº186

E-mail Imprimir PDF

Conclusions de l’estudi “Prospectiva de necessitats d´ocupació i formació a la Regió Metropolitana de Barcelona (2015 i 2020)" del Pacte Industrial
Ampliar imagen
Conscient del repte i de la importància de millorar la previsió sobre l'evolució del mercat de treball, la Comissió de Formació del Pacte Industrial va considerar oportú realitzar un estudi consistent en una anàlisi prospectiva de les necessitats d’ocupació i formació a la regió per afavorir l’adequació de les qualificacions dels treballadors a les necessitats futures del mercat de treball.

CONCLUSIONS DE L’ESTUDI:

- Es preveu la creació de 133.000 nous llocs de treball a la Regió Metropolitana de Barcelona durant el període 2015-2020.
Per al conjunt del període 2010-2020, la variació anual mitjana de la demanda d’ocupació serà del 0,60%, que equival a la creació d’uns 136.000 llocs de treball nous al llarg d’aquests deu anys, però que majoritàriament (uns 133.000) es crearan a partir de 2015. Durant el període 2015-2020 l'ocupació augmentarà principalment en el sector serveis (116.900 llocs de treball), lleugerament en els sectors de la indústria (12.500) i la construcció (4.100), i tindrà un petit descens en el sector agrícola (-300).

- El sector d'activitat on més creixerà l'ocupació durant el període 2015-2020 és el comerç.
En relació amb els sectors d’activitat a la RMB per al conjunt del període 2015-2020 podem observar que el sectors on es concentrarà un creixement per sobre de la mitjana seran el comerç (1,97% anual i 35.100 llocs de treball), les activitats immobiliàries i de lloguer i serveis professionals i científics (1,98% i 27.900), l’hoteleria (2,91% i 25.600) i les activitats artístiques, culturals i d’entreteniment, activitats associatives i altres serveis (1,75% i 17.200).

- El 84% de la demanda d’ocupació per al període 2010-2020 provindrà de la demanda de reposició.
La principal conclusió de l'estudi és que el 84,2% de la demanda d’ocupació que es generarà fins al 2020 a la RMB prové de la demanda de reposició, és a dir, aquella que cobreix les necessitats futures de substitució de treballadors en llocs de treball ja existents, derivades de la migració, la mobilitat entre ocupacions i les sortides del mercat de treball (jubilacions, inactivitat voluntària, defuncions, etc.).

- La demanda d'ocupació serà més especialitzada i creixerà més en persones amb estudis de FP.
La tendència que es projecta de la demanda d’ocupació implica una forta reducció de llocs de treball corresponents a treballadors amb un nivell d’estudis baix, que tendiran a ser substituïts per treballadors amb un nivell d’estudis mitjà. Juntament amb això, s’observa que la demanda d’ocupació tendirà a vincular-se a una major especialització i a les formacions professionals, ja que els CFGM (Cicles Formatius de Grau Mitjà) i els CFGS (Cicles Formatius de Grau Superior) són, amb diferència, els nivells d’estudis que es preveu que augmentin més. Finalment, també els estudis universitaris mostren un cert augment.

PROPOSTES DE MILLORA:

Les projeccions de creixement de l’ocupació a la RMB en el període 2010-2020 mostren la necessitat, a llarg termini, d’ampliar la població activa i, a curt i mitjà termini, una clara necessitat de reciclar i incrementar el nivell de qualificació de la població activa actual.

Algunes de les prioritats que proposa l’estudi són:

- Augmentar el nivell de formació de les persones amb un nivell menor de qualificació, amb una especial atenció als joves.
- Experimentar amb fórmules innovadores d’ocupació-formació.
- Desenvolupar plans de formació pels sectors amb més creixement potencial.
- Cal incrementar la inversió en educació secundària post-obligatòria, amb especial atenció als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.
- Foment de la formació als sectors industrials.

FONT: Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.
Més informació: http://www.pacteindustrial.org/index.php/ca/news/details/195#.U4h09fl_v-U

ACCEDER A TODAS LAS NOTICIAS (CLICK)
 

EL NOTICIERO EMPRESARIAL Nº180

E-mail Imprimir PDF

AEBALL aconsegueix que les empreses recuperin més de 80.000 euros
Ampliar imagen
AEBALL promou i facilita la bonificació de la formació a les empreses de L’Hospitalet i el Baix Llobregat, mitjançant la utilització del crèdit anual que les empreses fan efectiu a través de bonificacions en les cotitzacions de Seguretat Social per a la formació dels seus treballadors.

Concretament, durant l’any 2013 AEBALL va tramitar bonificacions per un import total superior a 80.000 euros, que les empreses van poder invertir en diferents accions formatives pels seus treballadors. Aquest import representa el 83% del cost total de la formació, és a dir, les empreses han aprofitat el crèdit disponible de forma que només han hagut d’assumir el 17% del cost de la formació dels seus treballadors.

Aquest any 2014 AEBALL col·labora amb la iniciativa FORMA EMPRESA50.CAT, promoguda pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, amb l’objectiu d’incentivar la formació de les micro i petites empreses catalanes per tal de que utilitzin el crèdit del que disposen per a la realització d’accions formatives.

En aquesta línia, AEBALL ofereix informació i assessorament individualitzat referent al sistema de formació bonificada a les empreses, formació a mida i, també la detecció de necessitats formatives per a aquelles empreses que ho requereixen.

Respecte al programa FORMAEMPRESA50.cat, les accions d’assessorament es realitzaran fins a setembre de 2014. Aquelles empreses amb raó i domicili social a Catalunya, una plantilla mitja d’1 fins a 50 treballadors i, que no estiguin donades d’alta en el sistema de formació de demanda o no hagin fet ús del crèdit del que disposen per a formació de demanda l’any 2013, podran beneficiar-se d’aquest assessorament gratuït amb el que podran oferir formació de qualitat als treballadors a un cost reduït o inclús de franc.

AEBALL i UPMBALL agrupen més de 3.000 empreses associades, que generen més de 48.000 llocs de treball i estan situades a l'Hospitalet de Llobregat i la comarca del Baix Llobregat.

Acceder a las Noticias (CLICK)
 

EL NOTICIERO EMPRESARIAL Nº175

E-mail Imprimir PDF

Conegui les línies estratègiques del Departament d’Empresa i Ocupació, al desdejuni del FEm Llobregat amb el Conseller Puig
Ampliar imagen

Felip Puig, el Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya serà un dels convidats aquest mes de març a un dels desdejunis que organitza habitualment el Fòrum Empresarial del Llobregat amb diferents personalitats del món econòmic i polític.

Puig presentarà als empresaris i directius del Fòrum Empresarial del Llobregat quines són les línies estratègiques del seu Departament envers a les empreses i les accions concretes que estan previstes per a reactivar l’activitat econòmica al territori de L’Hospitalet i Baix Llobregat.

L'acte es realitzarà el proper 27 de març a l'Hotel Porta Fira Santos, situat a la plaça Europa, 45 de L'Hospitalet de Llobregat, que és la seu del Fòrum Empresarial del Llobregat.

Per a més informació i inscripcions: www.femllobregat.cat

Segueix a FEm Llobregat: Twitter FEm Llobregat


ACCEDER A TODAS LAS NOTICIAS (CLICK)

 

 

EL NOTICIERO EMPRESARIAL Nº169

E-mail Imprimir PDF

AEBALL y UPMBALL iniciaran aquest mes de febrer cursos subvencionats en diferents àrees
Ampliar imagen
El departament de formació d’AEBALL i UPMBALL ha llançat la nova programació de cursos subvencionats, adreçats prioritàriament a treballadors en actiu, inclosos autònoms, on també hi han algunes places per treballadors en situació d'atur.

Són cursos de contingut eminentment pràctic i la programació és molt variada, dins de l'àrea tècnica (amb cursos d’Operador de Carretons, Soldadura, CNC, Electricitat, etc.), de l’àrea de RRHH (amb cursos de Gestió de RRHH, Nòmines i SS, etc.), de l’àrea d’idiomes (amb cursos d’Anglès, Francès i Alemany) i de l’àrea d’informàtica (amb cursos d’Excel i Office).

Els cursos es realitzaran a l’Escola Tècnica Xaloc i s’iniciaran el proper mes de febrer.

Cursos subvencionats: PROGRAMACIÓ DE CURSOS

ACCEDER A TODAS LAS NOTICIAS (CLICK)
 

EL NOTICIERO EMPRESARIAL Nº168

E-mail Imprimir PDF

Nueva programación de cursos técnicos para los sábados por la mañana
Ampliar imagen
Ante la gran demanda existente por parte de los socios de AEBALL y UPMBALL, el Departamento de Formación de las entidades en colaboración con la escuela técnica XALOC, ofrecen la posibilidad de realizar formación técnica los sábados por la mañana.

Han programado una serie de cursos con contenido eminentemente práctico, cuya información detallada se puede consultar siguiendo el siguiente link: CURSOS TÉCNICOS SÁBADOS

Los socios de las entidades cuentan con un descuento especial en el importe de cada curso y además los trabajadores autónomos, que no tienen acceso a la bonificación de su formación, tendrán un 10% de descuento adicional.

Los cursos pueden bonificarse gracias al crédito del que disponen las empresas. El Departamento de Formación de AEBALL y UPMBALL puede realizar la tramitación correspondiente ante la Fundación Tripartita.

Para más información e inscripciones: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

ACCEDER A TODAS LAS NOTICIAS (CLICK)
 

EL NOTICIERO EMPRESARIAL Nº167

E-mail Imprimir PDF

AMITS organitza una jornada per informar de la nova llei de la Formació Professional
Ampliar imagen
AMITS, l’Associació de Mestres Industrials i Tècnics Superiors, soci col·lectiu d’UPMBALL, ha organitzat una jornada on es tractarà el tema de “La nova llei de la Formació Professional de Catalunya.

La jornada, que es realitzarà el dijous 30 de gener a les 19 hores, va dirigida a professorat de formació professional, experts en formació, empreses i empresaris, centres de formació i estudiants de cicles.

L’acte comptarà amb la participació de Xavier Casares, President del Consell Català de Formació Professional, Joan Aregio, Director del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), Melcior Arcarons, Director General de Formació Professional Inicial i Ensenyament de Règim Especial, i amb Carmelo Gómez, Director de l’INS Escola de Treball.

Es parlarà de de nova llei d’FP, de la situació actual i previsions de futur de la FP, nous reptes, integració de la FP, centres integrats, formació dual en alternança, de la xarxa integral d’orientació professional i del futur dels titulats en l’ensenyament professional.

Per a més informació i inscripcions: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

ACCEDER A TODAS LAS NOTICIAS (CLICK)
 


Página 1 de 10
Banner
Banner
Banner
Banner

EN LÍNEA

Tenemos 49 invitados conectado(s)

ESTADISTICAS

Ver contenido por hits : 572795